Wethouder Gehrels opent visietraject

Op zaterdag 4 april opende wethouder Gehrels het visietraject 'Wat is er nodig....?'. In dit traject staan de vragen centraal wat er nodig is om Amsterdam weer als Gay Capital glans te geven. De Amsterdamse homobeweging formuleerde gedurende de middag enkele tientallen aanbevelingen die het antwoord op deze vragen vormen. De komende weken worden deze aanbevelingen verder uitgewerkt. Op 9 mei zal de Amsterdamse homobeweging wederom bij elkaar komen om de aanbevelingen definitief te bespreken. Wethouder Ossel van diversiteit zal daar dan bij aanwezig zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouder geeft daarmee aan groot belang te hechten aan het visietraject. Dit is in overstemming met de toezegging van het college aan stichting ProGay om waar mogelijk de visie in concreet beleid om te zetten,

MVS was bij een bijeenkomst aanwezig en legde de openingsspeech van wethouder Gehrels vast.