Tentoonstelling in Cobra-museum

'Gewoon Anders!' is de prikkelende titel van een kunsttentoonstelling over seksuele begeerte, gender en identiteitsvorming in de beeldende kunst van rond de laatste eeuwwisseling. De tentoonstelling gaat even voorbij aan de heteroseksuele dominantie van ons dagelijks bestaan, en toont in plaats daarvan andere manieren van leven, zoals homoseksualiteit en transseksualiteit. In meer dan 100 kunstwerken van ongeveer 35 nationale en internationale kunstenaars wordt een beeld geschetst van de enorme rijkheid aan beelden die het onderzoek naar de seksuele identiteit heeft teweeg gebracht. Het boegbeeld van de tentoonstelling is de monumentale 'David' van Hans-Peter Feldmann, een negen meter hoge sculptuur in hardroze en kanariegeel dat op het plein voor het museum zal worden geplaatst. Het beeld staat symbool voor seksuele diversiteit en vrijheid, maar vooral ook voor plezier. Inderdaad, gewoon anders.


De zoektocht naar de seksuele identiteit en het vorm geven is eigen aan ons menszijn.
We krijgen er allemaal mee te maken op verschillende momenten in ons leven. Kunstenaars vormen hierop geen uitzondering. Soms gaat dit gepaard met uitgesproken erotische voorstellingen, gebracht met veel bravoure, maar even vaak gaat het om een intieme blik in het leven van de kunstenaar: breekbaar en persoonlijk. Hoe belangrijk deze gevoelens ook zijn, seksuele identiteit als thema voor tentoonstellingen komt nauwelijks voor in het museumcircuit, laat staan de emancipatie van seksuele identiteit die afwijkt van de 'norm', het gemiddelde. De laatste keer was tien jaar geleden in het Stedelijk Museum Amsterdam met de tentoonstelling 'From the corner of the eye', naar aanleiding van de Gay Games.

De aanleiding voor de tentoonstelling 'Gewoon Anders!' is tweeledig. Ten eerste bestond er binnen het museum al langere tijd de wens om aandacht te besteden aan seksuele begeerte, gender en identiteitsvorming als bepalende thema's voor de kunst van eind twintigste en begin éénentwintigste eeuw. In de afgelopen decennia heeft de beeldende kunst zich herhaaldelijk gericht op deze thema's en de veranderingen daarin. Het waren niet zelden kunstenaars, zowel mannen als vrouwen, die vooropgingen in de emancipatiestrijd.

Een tweede aanleiding om de tentoonstelling te programmeren is de aansluiting van de tentoonstelling bij het actuele debat over seksualiteit en geaardheid dat momenteel in Nederland wordt gevoerd. Met de tentoonstelling 'Gewoon Anders!' wil het museum zich met nadruk profileren als een baken van vrijheid en tolerantie, zoals eerder met de thematentoonstellingen 'Brave New World' en 'China Now' uit 2007, en de solotentoonstellingen van Rachid Ben Ali en Dolores Zorreguita in 2005.

Voor de samenstelling van de tentoonstelling is er een beroep gedaan op de kennis en ervaring van de Duitse curator Frank Wagner. Wagner is specialist op het onderwerp van seksualiteit en diversiteit in moderne en hedendaagse kunst. Eerder maakte hij in opdracht van Kasper König van het Ludwig Museum in Keulen een tentoonstelling met hetzelfde thema: 'Das achte Feld Geschlechter, Leben und Begehren in der Kunst seit 1960'

Kunstenaars op de tentoonstelling (selectie): Marlene Dumas, Katherina Sieverding, Peter Hujar, Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, David Hockney, Gilbert & George, Tracey Moffatt, Köken Ergun, Deborah Kass, Del LaGrace Volcano, Wolfgang Tillmans, Marlene McCarty, Rachid Ben Ali, Hans-Peter Feldman, Bas Meerman, Chi Peng en Risk Hazekamp.

Extra activiteiten

De tentoonstelling zal gepaard gaan met veel extra activiteiten, zoals optredens, videovoorstellingen en lezingen. Voor informatie kunt u onze website www.cobra-museum.nl bezoeken of contact opnemen met Werner van den Belt, communicatie-medewerker van het museum voor deze tentoonstelling (wbelt@unet.nl / 06-16478698).

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst ziet het als haar taak om het culturele en kunsthistorische belang van CoBrA voortdurend onder de aandacht te brengen en de herinnering eraan levendig te houden. Naast het tentoonstellen van CoBrA-kunst wil het museum met tentoonstellingen over actuele beeldende kunst aandacht vragen voor hedendaagse topkunst waarbij maatschappelijk betrokkenheid een belangrijke rol spelen.

Bezoek ook de website (in ontwikkeling):
www.cobra-gewoonanders.nl

Contact:
Werner van den Belt
wbelt@unet.nl
06 16478698