Evaluatie Gay Pride 2007

Ook in 2007 heeft stichting Pro Gay de vergunning aangevraagd en verkregen. Daarbij heeft stichting Pro Gay een aantal veranderingen doorgevoerd die samen te vatten zijn onder de begrippen ‘verbreding en verdieping’.

Aanvullende programmering:
Inzet is geweest om naast de feesten de botenparade ook andere activiteiten te laten plaats vinden. Dat is gelukt:
-    Mannenkoor Manoeuvre heeft een avondvullende programma verzorgd
-    COC Nederland heeft een internationale conferentie georganiseerd over Gay Prides en Oost-Europa
-    Gemeente Amsterdam heeft een conferentie georganiseerd over Gay- & City-marketing (Lust of Last)
-    ING, e.a. hebben een conferentie georganiseerd over homoseksualiteit op de werkvloer
-    In boekhandel Selexyz Scheltema vond een boekbespreking plaats over homoseksualiteit en islam
-    Een tweetal sporttoernooien vonden plaats
-    Tijdens het mini-filmfestival werden vijf uiteenlopende films vertoond

Maatschappelijke inzet
-    Er was een grote internationale delegatie aanwezig (tien Oost-Europese landen – COC Nederland; Polen – gemeente Amsterdam, Turkije – Amnesty International) om de gedachte van Gay Pride verder te dragen
-    GGD heeft op vrijdag, zaterdag en zondag ‘prik-acties’ uitgevoerd waarmee gezondheid als onderdeel van de Amsterdam Gay Pride betekenis kreeg

Emancipatie
-    Het maatschappelijk debat rond de 16-min boot van Danny Hoekzeman en COC Nederland heeft een nieuw thema op de kaart gezet en tot intensief maatschappelijk- en (inter-)nationaal politiek debat geleidt. Eindresultaat is dat iedereen zich bewust is dat er zelfbewuste pubers zijn die weten dat ze homo- of lesbisch zijn, er acceptatie is gebouwd dat er voor deze jongeren activiteiten georganiseerd moeten worden en er tientallen jongeren in het kielzog van de boot hun coming-out hebben beleefd.

Inhoudelijke thema’s en protest
-    Zowel in aanloop op de Amsterdam Gay Pride (lancering hetero-boot) als tijdens de week zelf is geweld tegen homo’s als maatschappelijk probleem nadrukkelijk onder de aandacht gebracht en zichtbaar gemaakt
-    De beslissing om op de Zeedijk geen straatfeesten te houden heeft tot (politiek) debat en protest geleid die echter op een volwassen de-escalerende manier vorm heeft gekregen
-    De aanvankelijke twijfel van de gemeente ten aanzien van de 16min boot heeft eveneens weerstand opgeroepen die eveneens op volwassen wijze tot een eindoordeel is gebracht – emancipatie zonder debat bestaat niet.
-    Tijdens de botenparade heeft een groot aantal inhoudelijke boten geleid zoals de ouderenboot, boot met verstandelijk gehandicapten, oost-europaboot, boten over homofoob geweld, de hetero-boot, boten van Amnesty International, COC-boot in kader van jaar voor Gelijke Kansen met en vele anderen.

Verbreding
-    Ingezet is op feesten die ook andere doelgroepen aanspreken, te denken valt aan jongeren (16min-café), ouderen (Grey-pride), internationaal (Euro-pride party) en cultureel circuit (Westermarkt).
-    Tijdens de botenparade waren ook boten zichtbaar van multinationals (net als vorig jaar voor het eerst), het Aidsfonds, GGD, stedenboten van Enschede en Amsterdam
-    Om kleinere organisaties extra kansen te geven om zichzelf ook zichtbaar te maken is het inschrijfgeld met 25% verlaagd voor deze boten

Pride van de primeurs en records
-    Dit jaar waren er vier primeur-boten: voor het eerst vaarde 16-minners mee, verstandelijk gehandicapten, hetero-boot en stedenboten
-    Voor het eerst was er een organisatie met zeven grote boten (COC Nederland)
-    Dit jaar waren er meer grote boten dan ooit te voren
-    Een record aantal bezoekers langs de grachten

Media
-    Door actief beleid van pro Gay is er dit jaar een onwaarschijnlijke hoeveelheid publiciteit geweest voorafgaand aan de Pride en tijdens de Pride zelf.
-    Onderwerpen die in nieuwsuitzendingen aan bod zijn gekomen: de Amsterdam Gay Pride als evenement, homofoob geweld, hetero-boot, ouderenboot, gehandicaptenboot, gelijke kansenboot, Zeedijk en voetbal, Amsterdam als Gay Capital, 16min, oost-europa, homoseksualiteit en bedrijf, islam en homoseksualiteit
-    Uitgebreide reportages zijn gemaakt van: homofoob geweld, Oost-Europa, 16min en de botenparade zelf.
-    Alle publiciteit was inhoudelijk en positief gepositioneerd; door zeer strategisch opereren is er geen ‘rel’ of ‘twist’ rond de Amsterdam Gay Pride in de media gebracht waardoor een positief gevoel rond de Pride is gecreëerd.
-    Vrijwel alle media in Nederland, radio/TV/print hebben ruime aandacht aan de Gay Pride of Gay Pride-gerelateerde onderwerpen gegeven waarbij ook niet voor de handliggende media zich hebben doen gelden zoals RTL-Z en het Financieel Dagblad
-    Naast media in Nederland is er ook vele aandacht besteed aan de Amsterdam Gay Pride door buitenlandse media, zoals in Polen, Italië, Canada, Engeland, et cetera.

Imago
-    Het nieuwe beeldmerk zoals ontwikkeld door VBAT is goed gevallen en markeert een nieuwe fase die de Amsterdam Gay Pride ingaat.
-    In de media na afloop wordt de Amsterdam Gay Pride omschreven als een ‘feest met een inhoudelijk randje’. Daarmee is de belangrijkste doelstelling van Pro Gay gehaald.

Met deze evaluatie is de basis gelegd voor de ambitie van Pro Gay om ook in 2008 de Amsterdam Gay Pride te organiseren en de komende jaren verder uit te bouwen.