EuroPride 2016: De strijd is begonnen

Deze week werd bekend welke steden een bid uitbrengen op EuroPride 2016. In de strijd om EuroPride 2016 te mogen organiseren heeft Amsterdam  slechts één tegenstander, maar wel een geduchte, namelijk Barcelona.

Het college ondersteunt de stichting in woord en daad bij het uitbrengen van een succesvol bid om Europride naar Amsterdam te halen.

Eerder zei directeur Irene Hemelaar: "We zijn blij dat de Amsterdamse politiek unaniem achter ons initiatief staat. De steun van de gemeente is onontbeerlijk bij het realiseren van een groots internationaal evenement als dit. Niet alleen in de bid-fase, maar ook na 1 september als het ons hopelijk is gelukt het bid binnen te halen."

1 augustus is de deadline voor het indienen van het bidboek, waarna de leden van de European Pride Organisers Association (EPOA) tijdens de jaarvergadering in september zullen besluiten welke stad hun voorkeur heeft.