Amsterdam Gay Pride zoekt locaties en deelnemers voor cultureel programma

Oproep voor initiatieven Amsterdam Gay Pride (AGP) 2013

De Kunst en Cultuurcommissie AGP 2013 is inmiddels gestart met het in kaart brengen van activiteiten voor de AGP 2013. Om een beter beeld te krijgen van alle initiatieven en mogelijke locaties roept de commissie kunstenaars, culturele organisaties, instellingen, ondernemers op om activiteiten en locaties aan te melden. De commissie wil daarin optreden als matchmaker tussen locaties en initiatieven. Het aanmelden kan tot 1 mei 2013 bij Lieve van Kessel via cultuur@progay.nl. Alle prikkelende, uitbundige,  ontroerende en stoere ideeën zijn van harte welkom.

 

Informatie

De Amsterdam Gay Pride bestaat uit meer dan de wereldberoemde botenparade en feesten. De afgelopen jaren is het evenement uitgegroeid tot een multidisciplinair festival met een uitgebreid cultureel programma waaraan verschillende Amsterdamse musea, theaters, galeries en culturele instellingen meedoen. Deze combinatie van feest, cultuur en emancipatie maken de Amsterdamse pride onderscheidend van andere prides.

Om de culturele programmering vorm te geven heeft ProGay een Kunst & Cultuur commissie met daarin vertegenwoordigers van diverse disciplines als theater, dans, literatuur, beeldende kunsten en erfgoed. De commissie is verantwoordelijk voor de culturele programmering en heeft als doel tijdens de pride een zo breed mogelijk aanbod te bieden van kunst en cultuur gelinkt met LHBT-onderwerpen.

 

AGP 2013

De Pride begint op zaterdag 27 juli en duurt tot en met zondag 4 augustus met de beroemde botenparade op zaterdag 3 augustus. Het thema van de Amsterdam Gay Pride is dit jaar ‘Reflect’.