Subsidie voor nieuwe initiatieven Amsterdam Gay Pride

ProGay moedigt nieuwe initiatieven voor de Amsterdam Gay Pride 2011 aan door financiële tegemoetkomingen te verstrekken. Mensen met een kleinschalig vernieuwend initiatief dat nog niet eerder op het programma van de Amsterdam Gay Pride heeft gestaan kunnen een aanvraag indienen.

Heb jij een goed doordacht en vernieuwend plan voor de Amsterdam Gay Pride 2011, maar is het enige dat je tegenhoudt geld? ProGay keert geen grote bedragen uit, maar wil mensen aanmoedigen en financieel ondersteunen om leuke vernieuwende activiteiten te ondernemen.

Download het aanvraagformulier, vul het in en mail het weer aan ons. Op het formulier staan de voorwaarden voor honorering, zodat je weet aan welke criteria je moet voldoen om in aanmerking te komen. Zorg ervoor dat je het aanvraagformulier voor 30 mei aan ProGay stuurt.