Openingsreceptie

Voor iedereen die zich verbonden voelt met de Amsterdam Gay Pride is er op dinsdag 31 juli een receptie in de Escape aan het Rembrandtplein in Amsterdam.

Dit jaar heeft Pro Gay ingezet op verbreding en verdieping van de Amsterdam Gay Pride onder de nieuwe merknaam ‘We are’. Zo zijn er dit jaar diverse symposia, wordt er gesport, zijn er uiteenlopende culturele activiteiten en is er aandacht voor gezondheid. Ook zal tijdens de botenparade een aantal primeurs te zien zijn. Zo varen voor het eerst homoseksuele verstandelijk gehandicapten mee, weet jong (via de Danny-boot) en oud (de ouderenboot) de weg naar Amsterdam te vinden,vaart een aantal multinationals weer mee met Company Pride, zal de botenparade ‘kleurrijk’ gekleurd worden, laten verschillende steden zich van hun beste kant zien en nog zo veel meer.

Vier dagen lang zal de stad sidderen van de straatfeesten, te beginnen op donderdag met onder andere Grey Pride en met het slotfeest op het stoperaplein op zondag.

Pro Gay heeft de ambitie om onder de titel ‘We are’ de Amsterdam Gay Pride nieuw elan te geven. Een ambitie die de komende jaren verder ingevuld zal worden.

Graag toosten wij met u op de start van dit nieuwe elan.

Bestuur Pro Gay

Programma:
Naast optredens zijn er toespraken van Hugo Braakhuis namens Pro Gay, Frank van Dalen als voorzitter van COC Nederland en zal ook het College van B&W het woord voeren. Ingegaan zal worden op de verbreding en verdieping die dit jaar door Pro Gay is ingezet. Speciale aandacht daarbij is er voor het nieuwe beeldmerk en logo alsmede de inhoudelijke boten die meevaren tijdens de Amsterdam Gay Pride.