Stichting ProGay zoekt een Algemeen Bestuurslid en een Secretaris.

Stichting ProGay heeft als doel Amsterdam als Gay Capital van impulsen te voorzien. Dat doet ze ondermeer door evenementen te organiseren zoals Pink Christmas en de Amsterdam Gay Pride, door netwerkbijeenkomsten te organiseren, organisaties met advies terzijde te staan om hun ambities te verwezenlijken en door politiek en LHBT- gemeenschap met elkaar te verbinden.

Stichting ProGay heeft een vrijwilligersbestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat uit een dagelijks en een algemeen bestuur. De stichting heeft een junior medewerker in dienst.

 

Vacature

Het bestuur is op zoek naar enthousiaste mensen die als vrijwillig bestuurslid mede de doelstellingen van de stichting willen realiseren. Daarbij zoekt de stichting met name kandidaten met een achtergrond in de marketing en communicatie, politiek en sport.

 

Taken bestuurslid

- Levert een bijdrage aan het algemeen beleid van de stichting en neemt deel aan de vergaderingen van het (dagelijks) bestuur;
- Geeft uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde beleid;
- Doet vanuit de eigen discipline beleidsvoorstellen.

 

Aanvullende taken Secretaris

- Is samen met de voorzitter aanspreekpunt van de stichting;
- Is verantwoordelijk voor het actueel (doen) houden van het archief van de stichting;

- Verzorgt i.s.m. de voorzitter het jaarverslag van de stichting t.b.v. het bestuur conform de vastgestelde procedures;
- Signaleert de relevantie van vergunningen, verzekeringen, wetgeving e.d. voor zover die van toepassing zijn op de stichting en zorgt dat de stichting hieraan voldoet;
- Is verantwoordelijk voor het up to date houden van de gegevens van stichting die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan vermeld;
- Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

 

Competenties
Klantgericht opereren, plannen en organiseren, strategisch handelen, samenwerken bestuur.

 

Vergoeding

De functie is onbetaald met de mogelijkheid van onkostenvergoeding. Het algemeen bestuur vergadert in de regel 8 keer per jaar. Het dagelijks bestuur vergadert 12 keer per jaar.

Reacties graag voor 31 januari 2011 aan: info@progay.nl

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij irenehemelaar@progay.nl