Rekenkamer laakt berichtgeving GayPride

 

In ongewoon felle bewoordingen heeft de Amsterdamse rekenkamer afstand genomen van publicaties over ProGay en de Amsterdam Gay Pride. Zowel de Telegraaf als de GayKrant verweten stichting ProGay te rommelen met subsidies rond de gaypride. Conclusies die ze baseerden op een rapport van de rekenkamer.

‘Zo hier en daar wordt de suggestie gewekt dat wij de gang van zaken bij Stichting ProGay hebben onderzocht en concluderen dat deze organisatie in de fout is gegaan. Die suggestie is ten onrechte.’, aldus de directeur van de rekenkamer de heer de Ridder aan de Amsterdamse gemeenteraad.

De Amsterdamse rekenkamer deed afgelopen jaar onderzoek naar de subsidieverlening door de gemeente Amsterdam bij evenementen. De rekenkamer constateerde dat in de procesgang van de gemeente om te komen tot subsidieverlening en subsidievaststelling bij de verschillende evenementen veel mis ging. Zo waren bij de gemeente dossiers niet op orde en werden door de gemeente niet altijd de juiste termijnen aangehouden.

In een brief aan de gemeenteraad spreekt ProGay haar teleurstelling uit dat de rekenkamer niet de moeite heeft genomen contact met de organisatie op te nemen. ‘De rekenkamer constateert dat belangrijke stukken zoals begrotingen en activiteitenverslagen ontbreken in het subsidiedossier. Als de gemeente ze niet meer kon vinden, dan hadden wij graag kopieën van de stukken die we wel degelijk aan de gemeente hebben gestuurd, beschikbaar gesteld.’, aldus Irene Hemelaar, die later deze maand het ProGay-voorzitterschap van Frank van Dalen zal overnemen.

Ook een jaar geleden was er commotie over een rapport van de rekenkamer over de subsidieverlening rond de Gay Pride. Ook toen schreven Telegraaf en GayKrant dat de rekenkamer ProGay verweet subsidies onterecht te hebben gekregen en gebruikt. Ook toen namen zowel gemeente als rekenkamer publiekelijk afstand van de publicaties omdat ook toen het onderzoek en de conclusies over de gemeente gingen en niet over ProGay aldus toenmalig directeur Victor Eiff van de rekenkamer.