Jaarrekening 2009

Stichting ProGay is als stichting niet verplicht haar financiële cijfers te publiceren. En hoewel de meeste stichtingen dat ook niet doen, vindt ProGay het belangrijk transparant te zijn ten aanzien van haar financiële huishouding. Temeer ProGay, dat werkt met een onbezoldigd bestuur, zich inzet voor maatschappelijke doelstellingen gebruik makende van geld dat ze daarvoor krijgt van overheidslichamen en vanuit investeringen binnen de HLBT-gemeenschap zelf.

Uit het financieel jaarverslag blijkt dat ProGay in 2009 een omzet heeft gemaakt van € 385.360,=. Deze omzet is gerelateerd aan de volgende projecten: Visietraject, Pink Europe, Amsterdam Gay Pride en Pink Christmas.

In 2009 is een positief resultaat behaald van € 29.703,=. Het oorspronkelijk positieve resultaat uit 2008 van € 11.812,= is in een licht negatief verlies omgeslagen doordat een toegezegde subsidie uiteindelijk geen doorgang kon vinden door een administratieve fout aan de kant van de subsidiegever.

Op 31 december 2009 moet ProGay nog € 26.112,= aan subsidies ontvangen. Het grootste deel daarvan is in 2010 ook daadwerkelijk uitgekeerd.

Wel wordt uit dit voorval duidelijk dat voor de lange termijn continuïteit het belangrijk is dat ProGay een buffer bouwt om tegenslagen op te kunnen vangen. Dit betreft ook onverzekerbare schadegevallen tijdens de evenementen die ProGay organiseert.

Het bestuur van stichting ProGay heeft dan ook besloten het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves, zodat de ambitie om in 2010 kantoor te betrekken en een kleine professionele organisatie op te bouwen invulling kan worden gegeven.

Tot slot wil ProGay iedereen bedanken die in 2009 op positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen waar ProGay voor staat. Het bewerkstelligen van sociale acceptatie middels zichtbaarheid van homoseksualiteit en Amsterdam Gay Capital van impulsen te voorzien. Zonder de steun en het vertrouwen had ProGay in 2009 niet de stappen kunnen zetten die zijn gezet.

Download hier het jaarverslag van 2009