Subsidiefouten Gay Pride lagen bij gemeente

In onderstaand artikel van Robbert Blokland geven de directeur van de Amsterdamse rekenkamer en de gemeente Amsterdam een reactie op de publiciteit die is ontstaan na het verschijnen van het rapport van de Amsterdamse rekenkamer over de subsidieverstrekking rond de Amsterdam Gay Pride.

Dit artikel is geautoriseerd door zowel de rekenkamer als de gemeente Amsterdam.

 

‘Subsidiefouten Gay Pride lagen bij gemeente’

 

De verstrekking van subsidie door de gemeente Amsterdam aan de organisatie van de Gay Pride was de afgelopen jaren niet in orde. Dat concludeert de Rekenkamer Amsterdam in een onlangs gepubliceerd, voorlopig onderzoek. De fouten lagen echter bij de gemeente.

 

“De gemeente heeft fouten gemaakt”, stelt directeur Victor Eiff van de Rekenkamer Amsterdam. “De grootste fout is dat ze beter naar de aanvragen hadden moeten kijken en de juiste verantwoording aan ProGay hadden moeten vragen.”  Zo ontbraken bijvoorbeeld accountantsverklaringen, die wel nodig zijn in dit soort gevallen.

Een deel van het geld ging bovendien naar zaken die niet direct met beveiliging te maken hadden. Zo gaf de organisator van de GayPride in 2008 8000 euro uit aan schoonmaakkosten en 14.000 aan projectkosten. Deze kosten stonden wel in de offertes die ProGay indiende bij de subsidieaanvragen en die door de gemeente werden goedgekeurd.

ProGay had wellicht eerder aan de bel kunnen trekken dat de gemeente niet om de juiste papieren vroeg, voegt directeur Eiff van de Rekenkamer daar wel aan toe. Gemeentewoordvoerder Bartho Boer erkent dat er fouten zijn gemaakt. “Al constateert de Rekenkamer òòk dat het in 2008 al een stuk beter ging dan in 2007”, beklemtoont hij. Zo is er over dat jaar wel een accountantsverklaring rond de GayPride.

Volgens de gemeente zijn de fouten voor een deel te wijten aan het feit dat ProGay en de gemeente onder grote tijdsdruk moesten werken toen de organisatie van de GayPride in 2007 bij ProGay kwam te liggen. “De vergunning kwam pas in een laat stadium rond”, legt Boer uit. “Je hebt het hier wel over één van de grootste en meest succesvolle jaarlijkse evenementen in de hoofdstad.”

De Rekenkamer heeft een voorlopig onderzoek gedaan en laat het daar voorlopig bij. De gemeente heeft namelijk zelf aangegeven inderdaad steken te hebben laten vallen en de subsidieverstrekking aan evenementen onder de loep te nemen. Zo wordt er nu ook gekeken naar subsidieverstrekking voor andere grote evenementen, zoals de Marathon en de Uitmarkt.

Voorzitter Frank van Dalen van ProGay laat weten de situatie vervelend te vinden. Hij beklemtoont dat het onderzoek van de Rekenkamer niet zo zeer over ProGay gaat, maar over de gang van zaken binnen de gemeente.

De organisatie wijst erop dat zij altijd precies heeft verantwoord waar de subsidie naartoe zou gaan en dat de gemeente dit goed vond. Ook heeft ProGay altijd alle informatie geleverd waar Amsterdam om vroeg. “In een brief aan de Rekenkamer heeft de gemeente in september 2008 bevestigd dat alles is verlopen conform de Algemene Subsidieverordening Amsterdam”, stelt Van Dalen.

De Rekenkamer wil overigens niet zeggen waarom zij het onderzoek heeft ingesteld. “Een initiatief hiertoe kan vanuit de gemeente komen, maar ook door onszelf worden geïnitieerd”, legt directeur Eiff uit. Burgers of instanties kunnen de Rekenkamer ook tippen over bepaalde misstanden binnen het subsidiesysteem. Of dat in dit geval is gebeurd, wil Eiff niet zeggen.

De instantie besloot geen persbericht rond te sturen en het rapport slechts ter kennisgeving op de eigen website te zetten. “Wij zagen de nieuwswaarde er ook niet echt van in”, stelt Eiff. “In afwachting van de onderzoeksresultaten van de gemeente stellen wij voorlopig ook geen verder onderzoek in.” De commotie over het rapport verbaast alle betrokken partijen.

 

Download hier het rapport van de Rekenkamer