Homobelang is heterobelang tijdens openingsreceptie Amsterdam Gay Pride

Op een middelbare school in de achterhoek is een aantal maanden geleden een jongen ernstig mishandeld door een groep medeleerlingen. Deze jongen, zelf hetero, werd in elkaar geslagen omdat zijn broer homo is. De jongen liep daarbij een verbrijzelde neus op. Van Dalen laakte de lakse houding van zowel de school als de politie bij de afhandeling van deze midhandeling. Ook maakte van Dalen tijdens zijn speech duidelijk dat dit voorbeeld eens te meer laat zien hoezeer homobelang samenvalt met het heterobelang.

In zijn speech ging van Dalen ook in op de homo-nota van de gemeente Amsterdam. Naast tevredenheid vond hij dat de nota teveel de sfeer van welzijnswerk alleen ademde. Het bevorderen van sociale acceptatie is iets wat niet alleen de welzijnshoek aangaat. Hij riep dan ook op om de homonota van de gemeente verder uit te breiden.

Lees hier de hele speech

Wethouder Gehrels ging in haar speech in op haar ervaringen in New York en de strijd voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Enkele weken geleden was de wethouder aanwezig tijdens de New York Pride als onderdeel van de campagne 'Ido-Iamsterdam'.

 

Tijdens de receptie werd Dolly Bellefleur in het zonnetje gezet. Dit jaar viert Dolly haar 20-jarig jubileum. In het najaar zal een expositie over haar leven en werk worden gepresenteerd. Om de expositie mogelijk te maken werd een collecte gehouden. De aanwezigen brachten samen ruim € 390,= op.

(Foto Jan-Carel Warffemius)

De receptie werd bezocht door bijna 400 personen. daarmee was dit de drukste openingsreceptie op van de Amsterdam Gay Pride. De receptie vond plaats in de tuin van het onlangs geopende Hermitage.