Amsterdam Gay Pride met Roze Kwakoe succesvol van start

Op zondag 26 juli is de Amsterdam Gay Pride met het Roze Kwakoe succesvol van start gegaan.

Stadsdeelvoorzitter van Zuid-Oost Elvira Sweet deed een aantal heldere toezeggingen. Zo liet ze weten samen met wethouder Ossel een halt te willen toeroepen aan HIV-healings. Een fenomeen dat voor in Amsterdam Zuid Oost lijkt voor te komen. Dat homoseksualiteit in haar eigen kring vaak nog moeilijk ligt, vond ze onnodig en een reden om hard te werken aan de sociale acceptatie van homoseksualiteit. Daartoe zullen extra programma's samen met ondermeer COC Amsterdam worden opgezet. 

In navolging van stadsdeelvoorzitter uit Slotervaart Marchouch, die eerder liet weten mee te varen, maakt Elvira Sweet bekend op de Caribbean boot mee te zullen varen. Op die manier hoopt ze een statement te maken in haar eigen stadsdeel naar haar eigen achterban dat homoseksualiteit niet iets is om je van af te keren of te verzwijgen. Stichting ProGay is bij monde van ProGay-voorzitter Frank van Dalen blij met deze toezegging en actie. 'We moeten uitkijken dat we alleen moslims als homo-onvriendelijk zien. ook in andere groepen, zoals onder Surinamers, Antilianen en Afrikanen is homoseksualiteit een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Terwijl het ook daar toch echt voorkomen. Het statement dat Sweet maakt en de plannen die ze heeft juichen wij van harte toe', aldus van Dalen.

Namens COC Amsterdam riep Dennis Boutkan op met elkaar te blijven werken aan de zichtbare homoseksualiteit binnen alle stadsdelen van Amsterdam.

De goed bezochte middag werd gevuld met optredens, debat en cultuur. Het was samen met de film-marathon in Rialto een waardige start van de Amsterdam Gay Pride-week.

Jong en oud bij Roze Kwakoe

Ook buiten waren kwamen in stijl aangekleed

Optredens gaven sfeer aan de middag

Elviera Sweet, stadsdeelvoorzitter, en COC-voorzitter Dennis Boutkan geven inhoud aan de middag.

Debat over homoseksualiteit in Surinaams en Antiliaanse kring, met COC-voorzitter Wouter Neerings en Hubert Fermina, voorzitter stichting Yoesuf en bestuurslid ProGay. Ook Giullitta, winnaar van de Fem-Verkiezing 2009 was strijdbaar aanwezig.